Over het ToP programma

ToP staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuren en hun ouders.

Het ToP programma ondersteunt ouders en hun vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis, zodat zij met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van hun baby kunnen begeleiden.

In het ToP programma staat de hulpvraag van de ouder altijd centraal. De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’ maar wordt bepaald door de behoeften van de ouders, het kind en het gezin.

De kinderfysiotherapeuten die voor het ToP programma werken streven ernaar de eigen kracht van de ouders te versterken.

Dit wordt ook wel gezinsgerichte zorg of ‘family centered care’ genoemd.

Het ToP programma wordt aangeboden aan alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.

Het eerste huisbezoek vind plaats binnen 2 weken na ontslag uit het ziekenhuis.

Het programma bestaat uit 12 huisbezoeken en is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars.

Na elk huisbezoek ontvangen ouders een ouderverslag met foto's. In dit verslag worden de sterke kanten van het kind en hoe de ouders de behoeftes en initatieven van hun kind kunnen ondersteunen nogmaals onderbouw d.


Wilt u uw kind aanmelden voor het ToP programma of meer informatie ontvangen?

Vul het contactformulier zo volledig mogelijk in, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact op.